CENTRUM USŁUG I SZKOLEŃ BHP ORAZ P.POŻ

Firma NORMUM zapewnia:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • indywidualne podejście do każdego z klientów
 • terminowość i fachowość wykonywanych usług
 • poufność wszelkich danych

Podejmując współpracę z Firmą NORMUM znajdziecie Państwo rozwiązanie swoich bieżących problemów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdobyta wiedza i wykształcenie oraz 17-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bhp pozwalają mi zaproponować Państwu profesjonalizm swoich usług.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji.
 • pracowników z zakresie szkolenia przeciwpożarowego.
 • pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy.
 • szkolenia przeprowadzam u Klienta w dogodnym terminie w formie kursu, seminarium, instruktażu lub samokształcenia kierowanego.
 • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników administracyjno-biurowych przeprowadzam w formie seminarium i samokształcenia kierowanego. W ramach samokształcenia otrzymają Państwo przygotowane materiały szkoleniowe.

Ceny ustalam indywidualnie dostosowując je do potrzeb moich Klientów.

Wypadki przy pracy

Oferuję fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.
Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić właściwą dokumentację,
 • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Ryzyko Zawodowe

Zgodnie z zapisami ujętymi w Kodeksie Pracy obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jakie występuje na wszystkich stanowiskach pracy i sporządzenie w tym celu stosownej dokumentacji.
Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania pracownika o poziomie ryzyka i wskazaniu niezbędnych środków profilaktycznych, które zabezpieczą pracownika przed występującym ryzykiem.
Firma NORMUM opracowuje proste i czytelne Analizy Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy z którymi z łatwością zapozna się pracownik przed rozpoczęciem pracy.

Ceny ustalam indywidualnie w zależności od poziomu występującego ryzyka zawodowego.

 

Pozostała oferta

 1. Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 2. Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji (protokoły pokontrolne).
 3. Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 4. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia środowisku pracy oraz wykonywanie rejestrów i kart w tym zakresie.
 5. Przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (stanowiska komputerowe) na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973).
 6. Bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Centrum Usług i Szkoleń BHP oraz P.POŻ

Mieczysław Grzegorek

62-130 Gołańcz

ul. Karola Libelta 69B/3

normum@wp.pl

606 286 657